11

منحنی کوتاهترین زمان، یک مسئلة تاریخی و قدیمی است که در آن دیده می‌شود: همیشه کوتاهترین و بهترین راه، برای رسیدن از مبدأ به مقصد، خط مستقیم نیست. اگر بخواهیم مهرهای را روی مسیری رها کنیم تا تحت تأثیر نیروی گرانشی خود در کمترین زمان ممکن از مبدأ به مقصد برسد، مسیر مستقیم مسیر مربوط به کوتاهترین زمان نیست. در صورتیکه زمان سقوط مهره را محاسبه کنیم با پیدا کردن کمترین مقدار آن به یک منحنی به نام چرخ زاد یا Cycloid می‌رسیم. 

ادامه مطلب در فایل پی‌دی‌اف

19

چند کد اکسپرشن دیگر را از لینک منبع ببینید

 

نحوه استفاده:

۱- بر روی Stop Watch درPosition لایه مورد نظر با نگه داشتن دکمه Alt کلیک کنید

۲- در بخشی که باز میشود این کد را کپی کنید

// Inertial Bounce (moves settle into place after bouncing around a little)
n = 0;
if (numKeys > 0){
n = nearestKey(time).index;
if (key(n).time > time){
n--;
}
}
if (n == 0){
t = 0;
}else{
t = time - key(n).time;
}

if (n > 0){
v = velocityAtTime(key(n).time - thisComp.frameDuration/10);
amp = .05;
freq = 2.0;
decay = 6.0;
value + v*amp*Math.sin(freq*t*2*Math.PI)/Math.exp(decay*t);
}else{
value;
}

۳- ویژگی Position را مثل حالات عادی با Keyframe حرکت دهید 

 

خواهید دید که هر باری که مکان سوژه مورد نظر جا به جا میشود با حالت Elastic و ‌Bounce در نقطه نهایی متوقف میشود.

 

لطفا اگر سوالی داشتید در بخش کامنت بفرمایید تا پاسخ دهم.

32

Tilt:

Tilt

 

Pan: